Kardiyovasküler cerrahi alanındaki homogreftlerimiz Aort Stenozu, Aortik Atrezi Pulmoner Atrezi, Aortik Root Stenozu, Pulmoner Root Stenozu, Pulmoner Rekonstrüksiyon, Hipoplastik Sol Kalp, Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Onarımı, Trunkus Arteriozus, Çift Çıkımlı Tek Ventrikül (SVDO) ameliyatlarında ve özellikle Ross Prosedürü’nde kullanılırlar.

Kardiyovasküler homogreftler insan dokusu olmaları sebebiyle hastanın dokusuna en yakın özellikleri taşırlar. Hastanın orijinal anatomisine en yakın greftlerdir; hastanın orijinal kalp kapağı ile aynı mekanik özelliklere sahiptirler. Sternum kapaması sırasında hiçbir soruna sebep vermezler.

İçeriğinde bulunan fibroblastlar sayesinde küçük yaş grubundaki hastalarda büyüme potansiyeline, genç yaş grubundaki hastalarda da uzun durabiliteye sahiptirler. Üstün hemodinamik performans sergilerler; santral ve engelsiz kan akımı sağlarlar. İmmünosüpresyon tedavisi, Antikoagülan ilaç kullanımı gerektirmezler, dolayısıyla doğum yapmak isteyen kadın hastalarda kullanımı en ideal kapaklardır. Üstlerinde herhangi bir rijid yapı bulunmadığı için, kontraksiyon üzerinde olumsuz bir etki yaratmazlar. Gradientleri sıfıra yakındır. Nativ ve prostetik kapak endokarditleri ile root absesi bulunan hastalarda hayat kurtarıcı tek seçenektir.

CodeSize
21109D=9mm
21111D=11mm
21113D=13mm
21115D=15mm
21117D=17mm
21119D=19mm
21121D=21mm
21123D=23mm
21125D=25mm
21127D=27mm
21129D=29mm
21131D=31mm

CodeSize
21209D=9mm
21211D=11mm
21213D=13mm
21215D=15mm
21217D=17mm
21219D=19mm
21221D=21mm
21223D=23mm
21225D=25mm
21227D=27mm
21229D=29mm
21231D=31mm