Membran

CenoMembrane ve CenoDerm, rekonstrüktif ameliyatlarda ve özellikle diş hekimliği alanında GBR (Guided Bone Regeneration) ve GTR (Guided Tissue Regeneration) için kullanılan asellüler kollajen matrix ürünlerimizdir. İkincil ameliyat ihtiyacını ortadan kaldırması ve komplikasyon riskini azaltması gibi faydaları sayesinde otogreftlere göre pek çok avantaj sağlarlar. Rekonstrüktif membranlarımız tedaviye özel ihtiyaçları karşılayacak şekilde farklı kaynaklardan ve farklı kalınlıklarda temin edilebilir. CenoDerm ürünlerimiz dermal, CenoMembrane ürünlerimiz ise perikardiyal membrandan elde edilir; liyoflizasyon işlemiyle muhafaza edilirler.

AmnIYON ZarI

İçinde kök hücre bulunduran amniyon zarından elde edilen AmniPatch’ler oftalmoloji ve diş hekimliğinde, diyabetik açık yara tedavilerinde kullanılır. Kök hücreli yapısı sayesinde dokunun yeniden sağlıklı haline kavuşmasını sağlar. AmniPatch’ler taze dondurulmuş (Fresh Frozen) olarak muhafaza edilir.

Kostal KartILAJ

Kostal-kartilajlar plastik cerrahi ve KBB alanlarında defekt rekonstrüksiyonu için kullanılır. Özellikle kraniyofasiyal cerrahi ve septorinoplastide kullanımı yaygındır. Kostal kartilajlarımız liyoflizedir.

Osteokondral

Osteokondral allogreftler (OCA) eklem restorasyonlarında kullanılır. En sık kullanıldıkları alan tümör cerrahisidir. Tüm Osteokondral allogreftlerimiz kriyoprezervasyon tekniğiyle muhafaza edilmektedir.

Özel ölçüler talep eden cerrahların hasta röntgenini tarafımıza ulaştırması durumunda en uygun ölçülere sahip greftler temin edilir.

Femur, Tibia, Humerus, Ulna ve Radius allogreftlerimiz distal, proximal ve whole olarak bulunmaktadır.

CodeSizeThickness
3110010×10 mmT = 0.2-0.6 mm
3110110×20 mmT = 0.2-0.6 mm
3110320×20 mmT = 0.2-0.6 mm
3110420×30 mmT = 0.2-0.6 mm
3110620×40 mmT = 0.2-0.6 mm
3120010×10 mmT = 0.6-0.9 mm
3120110×20 mmT = 0.6-0.9 mm
3120215×20 mmT = 0.6-0.9 mm
3120320×20 mmT = 0.6-0.9 mm
3120420×30 mmT = 0.6-0.9 mm
3120620×40 mmT = 0.6-0.9 mm
3121830×60 mmT = 0.6-0.9 mm
3130010×10 mmT = 1.0-1.4 mm
3130110×20 mmT = 1.0-1.4 mm
3130320×20 mmT = 1.0-1.4 mm
3130420×30 mmT = 1.0-1.4 mm
3130620×40 mmT = 1.0-1.4 mm
3140010×10 mmT > 1.4 mm
3140110×20 mmT > 1.4 mm
3140215×20 mmT > 1.4 mm
3140320×20 mmT > 1.4 mm
3140420×30 mmT > 1.4 mm
3140620×40 mmT > 1.4 mm
3140530×30 mmT > 1.4 mm
3141830×60 mmT > 1.4 mm

CodeSizeThickness
3610010×10 mmT = 0.2-0.6 mm
3610110×20 mmT = 0.2-0.6 mm
3610215×20 mmT = 0.2-0.6 mm
3610320×20 mmT = 0.2-0.6 mm
3610420×30 mmT = 0.2-0.6 mm
3610620×40 mmT = 0.2-0.6 mm
3611830×60 mmT = 0.2-0.6 mm
3620010×10 mmT = 0.6-0.9 mm
3620110×20 mmT = 0.6-0.9 mm
3620215×20 mmT = 0.6-0.9 mm
3620320×20 mmT = 0.6-0.9 mm
3620420×30 mmT = 0.6-0.9 mm
3620620×40 mmT = 0.6-0.9 mm
3621830×60 mmT = 0.6-0.9 mm
3630010×10 mmT = 1.0-1.4 mm
3630110×20 mmT = 1.0-1.4 mm
3630320×20 mmT = 1.0-1.4 mm
3630420×30 mmT = 1.0-1.4 mm
3630620×40 mmT = 1.0-1.4 mm

CodeSize
3590320×20 mm
3590530×30 mm
3590740×40 mm
3590850×50 mm
3591060×60 mm
3591170×70 mm
3591380×80 mm
3591490×90 mm
35916100×100 mm

CodeSize
17200L < 30mm
17201L=30-49mm
17202L=50-100mm