Tüm dokular donörün tıbbi ve sosyal geçmişi incelendikten ve fiziksel testleri yapıldıktan sonra toplanır. Dokular HBs Ag, HBc Ab, HIV Ab (1 & 2), HTLV Ab (I & II), RPR (ELISA) ve tamamlayıcı PCR, FTA serolojik testlerinden geçirilir. Testleri geçen dokuların muhafazası liyolizasyon, kriyoprezervasyon veya taze dondurma işlemleriyle sağlanır.

Tüm işlemler dokuya göre değişkenlik gösteren 100 ile  1000 arasında sterilllik sınıfında ‘temiz oda’larda (Clean Room) gerçekleşir ve her adımda titizlikle kalite kontrolünden geçirilir. Uygulamalara ilişkin tüm süreçler cGTP (Current Good Tissue Practice) ve GMP (Good Manufacturing Practice) direktiferi doğrultusunda yerine getirilir.

İşlemler sırasında II. Kategori Mikrobiyolojik Kabinler kullanılır, Hidrojen Peroksit Buhar Sterilizasyonu  (Bioquell) uygulanır; gereken ürünlere ve paketlere Gama Sterilizasyonu yapılır.

AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) tarafından belirlenmiş standartlara göre tüm allogreftler SAL 10 -6 değerine sahiptir.

Tüm dokuların aseptik şekilde toplanması, işlenmesi ve kullanıcıya dağıtım sürecinde de bu şekilde muhafaza edilmesi CenoBiologics ve Cenomed’in politikasıdır.