Allogreftler; poroz yapıları içinde progenitor hücrelerin ve endotelyal hücrelerin tutunduğu birçok kimyasal alan içerirler. Aynı zamanda, osteoklastlar tarafından rezorbe edildiklerinde serbest kalan kemik matriks içinde büyüme faktörleri de içerirler. Allogreft kemikte, osteoindüktif özellik taşıyan kemik morfojenik proteini de bulunur.

Demineralizasyon, allogreft kemik matriksindeki büyüme faktörlerinin biyo-yararlanımını arttırır. Ayrıca demineralizasyon ile HIV enfeksiyonu geçmesi de önlenmiş olur. Modern allogreft kemik elde etme işlemleri esnasında uygulanan ileri yıkama basamakları ile greftin içinde kalan hücre sayısı azaltılır. Bu yıkama basamakları ile immunojenik antijenler ve virüs kaynaklı hastalık geçme riski de ortadan kalkmış olur.

Allogreftlerin genel özellikleri şunlardır:

  • Liyofilize şeklinde muhafaza edilen allogreftler oda sıcaklığında saklanabilirler.
  • Otogreftlere benzer iyileşmeyi göstermesinin yanısıra otojen kemik alımı sırasında ortaya çıkan morbiditeyi engellerler.
  • Sentetik ve hayvan kaynaklı greftlerde bulunmayan Bone Morphogenetic Protein(BMP)’lere sahiptirler ve osteoindüktif özellik gösterirler.
  • Otogreftin yeterli olmadığı büyük kemik kayıplarında yeterli miktarda greft sağlanır. Otojen kortikal greftlere göre daha büyük miktar ve değişik boyutlarda allojen kortikal kemik sağlanabilir.

Literatürler: